زودپز فیوچورا و هاکینز یک برند هندی هستند که دارای استاندارد ایمنی برای رفاه آشپزی خانم ها می باشد